Katastr nemovitostí nahlíženíKatastr nemovitostí České republiky je velkým veřejným souborem dat o nemovitostech, které se nacházejí na na našem území. Jednotlivá data zahrnují jejich soupis, popis, polohové a geometrické určení. Součástí katastru nemovitostí je také evidence práv (např. věcných a vlastnických) k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí ČR funguje ode dne vzniku samostatné České republiky, tedy od 1.ledna roku 1993. Je vedený zejména počítačovými prostředky jako informační systém o území České republiky.

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice. Centrální vysavače Husky do každé firmy.

Jaké informace jsou součástí katastru nemovitostí?

Součástí katastru nemovitostí České republiky jsou mimo jiné dva základní druhy souborů – soubor geodetických informací a soubor popisných informací. Jaký je mezi nimi rozdíl? Soubor geodetických informací obsahuje katastrální mapu a to včetně jejího číselného vyjádření v daných katastrálních územích. Soubor popisných informací obsahuje data o katastrálních územích, stavbách, parcelách, bytech a nebytových prostorech, dále o vlastnících, právních vztazích nebo o právech a skutečnostech, které jsou dány zákonem. K údajům z katastru nemovitostí se můžeme dostat dvěma způsoby – buď zcela zdarma využitím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí nebo formou placené služby Dálkový přístup do katastru. Nevýhodou bezplatné aplikace je ale pouze omezené množství výstupů – placená verze nabízí více informací. Pro orgány veřejné správy je ale bezplatný i dálkový přístup.

Bezplatná aplikace Katastr nemovitostí nahlížení

Aplikaci pro nahlížení do katastru nemovitostí ČR najdeme na internetu pod odkazem http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Stránky patří pod webový portál Českého ústavu zeměměřického a katastrálního a jsou přístupné široké veřejnosti bez jakýchkoliv poplatků. Aplikace obsahuje celkem sedm kategorií pro vyhledávání – Parcela, Stavba, Jednotka, Řízení, Mapa, LV a Katastrální území. Na titulní stránce webu je také soupis novinek a upozornění a odkazy na nápovědu, technické požadavky a vysvětlení některých pojmů. Výhodou této aplikace je nejen to, že je zcela zdarma, ale také fakt, že k jejímu používání není nutná žádná registrace. Důležitou informací je, že aplikace je určená pouze pro běžnou interaktivní práci a není dovoleno získávání dat automatizovanými prostředky – v případě porušení podmínek pak uživatelům hrozí i vysoké pokuty. Vyhledávání na těchto stránkách je velmi snadné a orientace na stránkách je bezproblémová. Pokud bychom si však s něčím nevěděli rady, můžeme využít podrobné nápovědy.

Technické požadavky pro správné fungování nahlížení do katastru nemovitostí

Co se týká technických požadavků pro používání této aplikace, tak pro správné fungování její textové části je potřeba, aby náš počítač měl povolené Cookies. V případě grafické části je pak nutná podpora Javascriptu. Vzhledem k tomu, že mapy se otevírají vždy v novém okně, musíme mít také pro doménu cuzk.cz vypnuto blokování nových oken. Aplikace bez problémů funguje na všech hlavních internetových prohlížečích, tedy na Firefoxu, Chromu, Opeře i Internet Exploreru.

Nahlížení do katastru nemovitostí a vyhledání parcely

První funkcí aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí je možnost vyhledávání parcel. Pokud potřebujeme najít parcelu, nejdříve na hlavní stránce klikneme na odkaz Parcela v hlavním menu a zobrazí se nám jednoduchý formulář pro vyhledávání. Ten se skládá ze tří položek – obec, katastrální území a parcela. První položkou je název obce, který však vyplňovat nemusíme – vyhledávat pomocí názvu obce ale můžeme v situaci, kdy neznáme název katastrálního území, ale známe jen název obce, ve které se toto území nachází. Další položkou je katastrální území, kde vyplníme buď jeho název nebo kód. Poslední položkou je pak samotná parcela, kde nejdříve zvolíme jestli se jedná o stavební nebo pozemkovou parcelu a pak zapíšeme parcelní číslo. Pak už jen klikneme na tlačítko Vyhledat a aplikace nám zobrazí požadované informace.Vyhledání stavby

Součástí bezplatného nahlížení do katastru nemovitostí je také vyhledávání staveb. Na titulní stránce aplikace klikneme na odkaz Stavba a objeví se nám krátký formulář. V něm nejdříve musíme zadat název, resp. kód obce, na jejímž území se stavba nachází. Vybereme tedy obec, klikneme na tlačítko Vyhledat a pokračujeme vyhledáváním buď podle části obce a čísla popisného nebo podle ulice a čísla popisného. Zadáme požadované údaje, klikneme na tlačítko Vyhledat, opíšeme kontrolní kód a vzápětí se nám zobrazí podrobné informace o této stavbě. Součástí těchto informací je např. seznam lidí s vlastnickými právy ke stavbě, způsob ochrany nemovitosti, omezení vlastnického práva nebo další případné zápisy. Stavbu zároveň vidíme i zakreslenou na jednoduché mapce.

Nahlížení do katastru nemovitostí a vyhledání jednotky

Další věcí, kterou můžeme v katastru nemovitostí vyhledávat jsou jednotky. V hlavním menu aplikace zvolíme odkaz pro vyhledání jednotky a první věcí, kterou musíme vyplnit je název, případně kód obce, v níž se vybraná jednotka vyskytuje. Klikneme na tlačítko Vyhledat a následuje vyhledávání pomocí čísla popisného nebo evidenčního a buď části obce nebo ulice. Při vyhledávání pomocí části obce vybereme příslušnou část obce, dále typ stavby a číslo stavby. Pokud vyhledáváme pomocí ulice, musíme zapsat název ulice a buď domovní nebo orientační číslo. Poslední položkou ve formuláři je pak číslo jednotky. Pak už jen klikneme na tlačítko Vyhledat, opíšeme kontrolní kód a můžeme se podívat na detailní informace o vybrané jednotce.

Nahlížení do katastru nemovitostí a vyhledání řízení

Zdarma si na stránkách nahlížení do katastru nemovitostí můžeme také vyhledat podrobné informace o řízení. Na hlavní stránce si zvolíme tuto položku a můžeme vyplnit krátký formulář. Ten se skládá ze tří částí – typ vyhledávání a zobrazení, pracoviště a řízení. V prvním okénku si můžeme vybrat, jestli chceme zobrazit informace o řízení, seznam podle čísla řízení anebo seznam podle data přijetí. Následuje výběr konkrétního pracoviště. V něm si ze seznamu zvolíme nejdříve katastrální úřad podle toho, ve kterém kraji je požadované řízení a dále pak konkrétní katastrální pracoviště. Poslední položkou je pak řízení, kde zvolíme typ řízení (vklad, záznam, geometrický plán nebo podací deník) a na závěr ještě číslo řízení nebo datum přijetí (podle toho, jaký jsme si vybrali typ vyhledávání). Potom už zbývá jen kliknout na Vyhledat a po opsání kontrolního kódu máme k dispozici podrobné informace o řízení.

Nahlížení do katastru nemovitostí a zobrazení mapy

Součástí aplikace pro nahlížení do katastru jsou také mapy. Pro zobrazení map klikneme na úvodní stránce na položku Mapa, resp. Zobrazení mapy a vyplníme krátký formulář. Nejdříve si v něm zvolíme, jestli chceme mapu zobrazit v novém panelu (okně) nebo ne. Dále si můžeme vybrat mezi přehledovou mapou České republiky nebo formulářem pro reklamaci definičních bodů. Jinak pro zobrazení mapy zadáme název či kód příslušného katastrálního území – pokud jej nevíme, tak nejdříve vyhledáme obec, ve které se území nachází. Jakmile máme katastrální území vybrané, tak klikneme na tlačítko Vyhledat, resp. Vybrat a zobrazí se nám podrobná mapka zvoleného katastrálního území. Tu si samozřejmě můžeme libovolně oddalovat nebo přibližovat, posouvat nebo využít řady dalších funkcí a nastavení. Můžeme si i vybrat, jestli chceme zobrazit katastrální mapu nebo mapu pozemkového katastru a to buď včetně ortofota nebo bez.

Nahlížení do katastru nemovitostí a vyhledání listu vlastnictví

Vyhledávat na stránkách nahlížení do katastru nemovitostí České republiky můžeme i bližší informace o listech vlastnictví. Nejdříve si ale řekneme, k čemu vlastně tento dokument slouží. List vlastnictví je určený pro skupinu nemovitostí nebo jednotek, které patří stejnému vlastníkovi či spoluvlastníkům a v katastrálním území se zakládá vždy jeden. Při jeho vyhledávání musíme v horním menu aplikace zvolit položku LV a zobrazí se nám opět jednoduchý vyhledávací formulář. Pokud neznáme název příslušného katastrálního území, tak nejdříve zadáme název, resp. kód dané obce. Pokud jej známe, tak rovnou vyplníme název nebo kód tohoto území. Pak už jen zapíšeme číslo požadovaného listu vlastnictví a klikneme na tlačítko Vyhledat. Po opsání kontrolního kódu se nám pak zobrazí detailní informace.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!